Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000filozofické10273 SGWaAP
0.330teologické8505 SGWaAP
0.362humanistické2443 SGWaAP
0.406filozofický23675 SGWaAP
0.406svetonázorové679 SGWaAP
0.413myšlienkové4110 SGWaAP
0.414metafyzické1496 SGWaAP
0.431filozoficko1959 SGWaAP
0.459sociologické2225 SGWaAP
0.464filozofická29642 SGWaAP
0.466ideové3864 SGWaAP
0.473materialistické1353 SGWaAP
0.475metodologické1251 SGWaAP
0.487marxistické1330 SGWaAP
0.491intelektuálne8438 SGWaAP
0.493náboženské27478 SGWaAP
0.500filozofické_myslenie1671 SGWaAP
0.501jazykovedné1463 SGWaAP
0.504rozumové3031 SGWaAP
0.504ezoterické1661 SGWaAP
0.506ideologické6710 SGWaAP
0.509mravné6459 SGWaAP
0.516lingvistické1174 SGWaAP
0.517religiózne805 SGWaAP
0.517vedecké44000 SGWaAP
0.518dejinné2026 SGWaAP
0.520politologické715 SGWaAP
0.533feministické1359 SGWaAP
0.533teologický11644 SGWaAP
0.534metafyzika7150 SGWaAP
0.536literárne43083 SGWaAP
0.539ontologické573 SGWaAP
0.540autorovo6670 SGWaAP
0.548dialektické768 SGWaAP
0.549dogmatické1377 SGWaAP
0.549fenomenológia2209 SGWaAP
0.549antropologické1180 SGWaAP
0.553idealistické858 SGWaAP
0.558postmoderné1489 SGWaAP
0.561biblické12886 SGWaAP
0.562názorové1469 SGWaAP
0.563psychologické12487 SGWaAP
0.566literárnovedné743 SGWaAP
0.568teologická15752 SGWaAP
0.570ateistické1233 SGWaAP
0.571politické122191 SGWaAP
0.572kresťanské38118 SGWaAP
0.573existenciálne1105 SGWaAP