Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000filozofické10273 SGWaAP
0.330teologické8505 SGWaAP
0.362humanistické2443 SGWaAP
0.406filozofický23675 SGWaAP
0.406svetonázorové679 SGWaAP
0.413myšlienkové4110 SGWaAP
0.414metafyzické1496 SGWaAP
0.431filozoficko1959 SGWaAP
0.459sociologické2225 SGWaAP
0.464filozofická29642 SGWaAP
0.466ideové3864 SGWaAP
0.473materialistické1353 SGWaAP
0.475metodologické1251 SGWaAP
0.487marxistické1330 SGWaAP
0.491intelektuálne8438 SGWaAP
0.493náboženské27478 SGWaAP
0.500filozofické_myslenie1671 SGWaAP
0.501jazykovedné1463 SGWaAP
0.504rozumové3031 SGWaAP
0.504ezoterické1661 SGWaAP
0.506ideologické6710 SGWaAP
0.509mravné6459 SGWaAP
0.516lingvistické1174 SGWaAP
0.517religiózne805 SGWaAP
0.517vedecké44000 SGWaAP