Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000filozofická_fakulta35897 SGWaAP
0.161Pedagogický_fakulta8103 SGWaAP
0.195FF_UK4571 SGWaAP
0.240pedagogická_fakulta17018 SGWaAP
0.246Univerzita_Komenský25148 SGWaAP
0.265univerzita_Komenský28268 SGWaAP
0.293FF_UPJŠ1472 SGWaAP
0.302Fakulta_humanitná3290 SGWaAP
0.308Univerzita_Konštantín5278 SGWaAP
0.309Filozofický_fakulta5544 SGWaAP
0.320germanistika1675 SGWaAP
0.339prešovská_univerzita16793 SGWaAP
0.354katedra_žurnalistika2189 SGWaAP
0.355FF_KU1769 SGWaAP
0.359FF_UKF2037 SGWaAP
0.362anglistika757 SGWaAP
0.362katedra105195 SGWaAP
0.363amerikanistika844 SGWaAP
0.365katedra_politológia1324 SGWaAP
0.366bohoslovecká_fakulta4234 SGWaAP
0.367Univerzita_Matej5846 SGWaAP
0.371slovakistika2677 SGWaAP