Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000filozofická29642 SGWaAP
0.307teologická15752 SGWaAP
0.360metafyzika7150 SGWaAP
0.397metafyzická3950 SGWaAP
0.408politologická1926 SGWaAP
0.436filozofický23675 SGWaAP
0.442filozoficko1959 SGWaAP
0.447antropologická2797 SGWaAP
0.453sociologická5568 SGWaAP
0.464filozofické10273 SGWaAP
0.464Aristotelova2029 SGWaAP
0.505filozofia190327 SGWaAP
0.511dogmatická2399 SGWaAP
0.515fenomenológia2209 SGWaAP
0.515epistemológia1151 SGWaAP
0.516semiotika1639 SGWaAP
0.517ontologická2011 SGWaAP
0.522dialektika4899 SGWaAP
0.527svetonázorová2059 SGWaAP
0.530lingvistická3569 SGWaAP
0.531metodologická3939 SGWaAP
0.541hermeneutika1755 SGWaAP
0.542literárnovedná2347 SGWaAP
0.544ontológia3082 SGWaAP