Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000filozof66898 SGWaAP
0.237mysliteľ16980 SGWaAP
0.331teológ30012 SGWaAP
0.377osvietenec2494 SGWaAP
0.379učenec17657 SGWaAP
0.418filológ2149 SGWaAP
0.420teoretik21944 SGWaAP
0.437estetik1930 SGWaAP
0.438polyhistor2337 SGWaAP
0.452encyklopedista693 SGWaAP
0.452matematik19022 SGWaAP
0.462orientalista946 SGWaAP
0.463vzdelanec9624 SGWaAP
0.466historik117571 SGWaAP
0.467metafyzik421 SGWaAP
0.468mystik5625 SGWaAP
0.470Aristoteles12653 SGWaAP
0.472románopisec3151 SGWaAP
0.474esejista4706 SGWaAP
0.474sociológ20622 SGWaAP
0.476etik1077 SGWaAP
0.480lingvista3957 SGWaAP