Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000filológ2149 SGWaAP
0.320jazykovedec12097 SGWaAP
0.325lingvista3957 SGWaAP
0.371orientalista946 SGWaAP
0.418filozof66898 SGWaAP
0.419slavista2900 SGWaAP
0.423univerzitný_profesor6416 SGWaAP
0.423lexikograf440 SGWaAP
0.432teológ30012 SGWaAP
0.440germanista688 SGWaAP
0.448historik117571 SGWaAP
0.453vzdelanec9624 SGWaAP
0.456literát11657 SGWaAP
0.463estetik1930 SGWaAP
0.469bibliograf875 SGWaAP
0.471etnograf3785 SGWaAP
0.476literárny_kritik6916 SGWaAP
0.476spisovateľ245744 SGWaAP
0.477muzikológ2140 SGWaAP
0.483polyhistor2337 SGWaAP
0.484slovakista1635 SGWaAP
0.486matematik19022 SGWaAP
0.491učenec17657 SGWaAP
0.495esejista4706 SGWaAP
0.495národopisec587 SGWaAP