Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000filmový181244 SGWaAP
0.433filmová128881 SGWaAP
0.446divadelný73098 SGWaAP
0.465kinematografický1476 SGWaAP
0.469film1634127 SGWaAP
0.483filmár33952 SGWaAP
0.490krátkometrážny2988 SGWaAP
0.500režisér254248 SGWaAP
0.503celovečerný19604 SGWaAP
0.508animovaný40135 SGWaAP
0.515dokumentarista7926 SGWaAP
0.520filmársky2921 SGWaAP
0.520filmové41629 SGWaAP
0.523dokumentárny13954 SGWaAP
0.540kinematografia38054 SGWaAP
0.561scenárista38223 SGWaAP
0.565Film2957 SGWaAP
0.566dlhometrážny2530 SGWaAP