Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000filmárska3171 SGWaAP
0.407režisérska4392 SGWaAP
0.420dokumentaristická471 SGWaAP
0.457herecká36052 SGWaAP
0.467kameramanská723 SGWaAP
0.491filmová128881 SGWaAP
0.491kinematografická1169 SGWaAP
0.494scenáristická1946 SGWaAP
0.532filmár33952 SGWaAP
0.545filmársky2921 SGWaAP
0.557muzikantská3705 SGWaAP
0.557žurnalistická3496 SGWaAP
0.558filmárske1217 SGWaAP
0.562filmárčina528 SGWaAP
0.576dokumentárna13334 SGWaAP
0.582spisovateľská6873 SGWaAP
0.585novinárska22499 SGWaAP
0.592reportérska557 SGWaAP
0.595dokumentarista7926 SGWaAP
0.612kinematografia38054 SGWaAP
0.614triková917 SGWaAP
0.623dokumentaristika987 SGWaAP
0.633producentská2946 SGWaAP
0.636režisér254248 SGWaAP