Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fiškus828 SGWaAP
0.402fiškál1275 SGWaAP
0.506vicišpán743 SGWaAP
0.515veľkomožný2478 SGWaAP
0.519viťúz405 SGWaAP
0.525beťár1896 SGWaAP
0.537oplan1373 SGWaAP
0.543pravotár648 SGWaAP
0.547chruňo761 SGWaAP
0.548potmehúd457 SGWaAP
0.550papľuh442 SGWaAP
0.553chytrák3086 SGWaAP
0.562figliar1591 SGWaAP
0.569slúžny3204 SGWaAP
0.570huncút2084 SGWaAP
0.583truľo2152 SGWaAP
0.589chmuľo1045 SGWaAP
0.589lapaj1808 SGWaAP
0.592fígeľ6029 SGWaAP
0.595sprosták414 SGWaAP
0.596odroň965 SGWaAP
0.600odkundes964 SGWaAP
0.602trpák950 SGWaAP