Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fiškálny_pakt714 SGWaAP
0.474stabilizačný_mechanizmus2149 SGWaAP
0.476pakt_stabilita3430 SGWaAP
0.477Pakt_stabilita2483 SGWaAP
0.480trvalý_euroval3873 SGWaAP
0.482Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.515lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.515euroústava3681 SGWaAP
0.562dočasný_euroval1498 SGWaAP
0.572decembrový_summit939 SGWaAP
0.574Pakt2214 SGWaAP
0.591eurobond3071 SGWaAP
0.592ratifikačný_proces1257 SGWaAP