Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fiškál1275 SGWaAP
0.402fiškus828 SGWaAP
0.444pravotár648 SGWaAP
0.488vicišpán743 SGWaAP
0.515slúžny3204 SGWaAP
0.554veľkomožný2478 SGWaAP
0.555jurista421 SGWaAP
0.561richtár22876 SGWaAP
0.569krčmár10800 SGWaAP
0.573pisár9754 SGWaAP
0.577šafár1919 SGWaAP
0.590podžupan3090 SGWaAP
0.594prísažný1970 SGWaAP
0.595rechtor1671 SGWaAP
0.596pandúr1618 SGWaAP
0.601stoličný4330 SGWaAP
0.601paholok4903 SGWaAP
0.609dráb4055 SGWaAP
0.610skupáň796 SGWaAP
0.615oplan1373 SGWaAP
0.617trafikant596 SGWaAP
0.621vydriduch825 SGWaAP
0.623statkár4923 SGWaAP
0.625fabrikant828 SGWaAP