Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fiľakovská676 SGWaAP
0.453lučenecká2426 SGWaAP
0.470lučenská920 SGWaAP
0.478šurianska1478 SGWaAP
0.480Fiľakovský1409 SGWaAP
0.484novozámocká6390 SGWaAP
0.484Fiľakovo21901 SGWaAP
0.490krupinská1691 SGWaAP
0.504gemerská5797 SGWaAP
0.518rimavskosobotská1816 SGWaAP
0.527levická5400 SGWaAP
0.533tisovská755 SGWaAP
0.538humenská7547 SGWaAP
0.539Gemerský5756 SGWaAP
0.541štiavnická3106 SGWaAP
0.543rožňavská6466 SGWaAP
0.546komárňanská4989 SGWaAP
0.546novohradská4205 SGWaAP
0.546prievidzská7803 SGWaAP
0.549kremnická4170 SGWaAP
0.550štítnická537 SGWaAP
0.553Lučenecký762 SGWaAP
0.554fiľakovský2169 SGWaAP
0.556handlovská3373 SGWaAP
0.560Lučenský414 SGWaAP