Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000feudalizmus6612 SGWaAP
0.369feudálna3953 SGWaAP
0.375feudálny4643 SGWaAP
0.410absolutizmus2712 SGWaAP
0.449novovek7749 SGWaAP
0.455stredovek66150 SGWaAP
0.478feudálne1921 SGWaAP
0.485poddanstvo2135 SGWaAP
0.494kapitalizmus65672 SGWaAP
0.510nevoľníctvo2548 SGWaAP
0.520kolonializmus3058 SGWaAP
0.529monarchia26468 SGWaAP
0.535osvietenstvo7952 SGWaAP
0.542otrokárska1666 SGWaAP
0.552socializmus107795 SGWaAP
0.554otrokárstvo2395 SGWaAP
0.554buržoázna6997 SGWaAP
0.567komunizmus85978 SGWaAP
0.567feudál3083 SGWaAP
0.574despotizmus1477 SGWaAP
0.585totalita30502 SGWaAP
0.586absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.588protireformácia1975 SGWaAP
0.591meštianstvo2519 SGWaAP
0.591aristokracia7168 SGWaAP
0.591protestantizmus4455 SGWaAP
0.591otrokársky1290 SGWaAP
0.591etatizmus1393 SGWaAP
0.595raný_stredovek2183 SGWaAP
0.598Uhorsko90302 SGWaAP
0.602diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.604kapitalistický11913 SGWaAP
0.607habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.612liberalizmus19638 SGWaAP
0.614kapitalistická11577 SGWaAP
0.618buržoázia8590 SGWaAP
0.618vrcholný_stredovek1173 SGWaAP
0.620absolutistický1107 SGWaAP
0.621zrušenie_poddanstvo1329 SGWaAP
0.626autokracia1058 SGWaAP
0.627totalitný9859 SGWaAP
0.628národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.629Arpádovci1890 SGWaAP
0.629zemianstvo2507 SGWaAP
0.629raný_novovek1027 SGWaAP
0.630kapitalistické3053 SGWaAP
0.632dualizmus3994 SGWaAP