Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000feudalizmus6612 SGWaAP
0.369feudálna3953 SGWaAP
0.375feudálny4643 SGWaAP
0.410absolutizmus2712 SGWaAP
0.449novovek7749 SGWaAP
0.455stredovek66150 SGWaAP
0.478feudálne1921 SGWaAP
0.485poddanstvo2135 SGWaAP
0.494kapitalizmus65672 SGWaAP
0.510nevoľníctvo2548 SGWaAP
0.520kolonializmus3058 SGWaAP
0.529monarchia26468 SGWaAP
0.535osvietenstvo7952 SGWaAP
0.542otrokárska1666 SGWaAP
0.552socializmus107795 SGWaAP
0.554otrokárstvo2395 SGWaAP
0.554buržoázna6997 SGWaAP
0.567komunizmus85978 SGWaAP
0.567feudál3083 SGWaAP
0.574despotizmus1477 SGWaAP
0.585totalita30502 SGWaAP
0.586absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.588protireformácia1975 SGWaAP
0.591meštianstvo2519 SGWaAP