Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000feudálny4643 SGWaAP
0.329feudálna3953 SGWaAP
0.375feudalizmus6612 SGWaAP
0.378feudálne1921 SGWaAP
0.380feudál3083 SGWaAP
0.450absolutistický1107 SGWaAP
0.450lénny723 SGWaAP
0.473absolutizmus2712 SGWaAP
0.527otrokársky1290 SGWaAP
0.527šľachta27175 SGWaAP
0.530poddanstvo2135 SGWaAP
0.531absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.532uhorský26642 SGWaAP
0.538poddaný11979 SGWaAP
0.549aristokracia7168 SGWaAP
0.551panstvo46190 SGWaAP
0.557meštianstvo2519 SGWaAP
0.559zemepán10965 SGWaAP
0.571monarchia26468 SGWaAP
0.579veľkostatkár2399 SGWaAP
0.579panovník51690 SGWaAP
0.582nevoľníctvo2548 SGWaAP
0.588vazalský1024 SGWaAP
0.588patriarchálny2229 SGWaAP
0.589nevoľník3117 SGWaAP