Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000feudálne_panstvo462 SGWaAP
0.442poddanské1024 SGWaAP
0.453hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.455panstvo46190 SGWaAP
0.467zemepanské856 SGWaAP
0.501domínium1089 SGWaAP
0.502ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.552zemepanská495 SGWaAP
0.558prepoštstvo686 SGWaAP
0.570feudál3083 SGWaAP
0.580poddanská3984 SGWaAP
0.588veľkostatok4143 SGWaAP
0.597zemepanský439 SGWaAP
0.597roľnícke2594 SGWaAP
0.601nitrianske_kniežatstvo1125 SGWaAP
0.608zemepán10965 SGWaAP
0.610richtárstvo405 SGWaAP
0.617šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.617archidiakonát596 SGWaAP
0.619feudálne1921 SGWaAP
0.620slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.621cechové468 SGWaAP
0.621uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.624feudálny4643 SGWaAP
0.626Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.630šľachtické_sídlo1591 SGWaAP
0.632feudálna3953 SGWaAP
0.635bratrícke442 SGWaAP