Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000feudálne_panstvo462 SGWaAP
0.442poddanské1024 SGWaAP
0.453hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.455panstvo46190 SGWaAP
0.467zemepanské856 SGWaAP
0.501domínium1089 SGWaAP
0.502ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.552zemepanská495 SGWaAP
0.558prepoštstvo686 SGWaAP
0.570feudál3083 SGWaAP
0.580poddanská3984 SGWaAP
0.588veľkostatok4143 SGWaAP