Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000feudálne1921 SGWaAP
0.378feudálny4643 SGWaAP
0.388feudálna3953 SGWaAP
0.478feudalizmus6612 SGWaAP
0.496šľachtické1395 SGWaAP
0.523stredoveké16814 SGWaAP
0.542poddanstvo2135 SGWaAP
0.545feudál3083 SGWaAP
0.548buržoázne1014 SGWaAP
0.550patriarchálne767 SGWaAP
0.552meštianstvo2519 SGWaAP
0.555roľnícke2594 SGWaAP
0.557uhorské7705 SGWaAP
0.560koloniálne2535 SGWaAP
0.570šľachta27175 SGWaAP
0.573poddanské1024 SGWaAP
0.574absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.575cisárstvo5581 SGWaAP
0.578nevoľníctvo2548 SGWaAP
0.579absolutizmus2712 SGWaAP
0.582cechové468 SGWaAP
0.582domínium1089 SGWaAP
0.589panstvo46190 SGWaAP
0.598imperiálne699 SGWaAP
0.599meštianske845 SGWaAP
0.600uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.602zemepanské856 SGWaAP
0.605monarchia26468 SGWaAP
0.608habsburské824 SGWaAP
0.611aristokracia7168 SGWaAP
0.615habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.617totalitné2380 SGWaAP
0.617absolutistický1107 SGWaAP
0.618uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.619feudálne_panstvo462 SGWaAP
0.627novoveké770 SGWaAP
0.630poddané1252 SGWaAP
0.631šľachtická7747 SGWaAP
0.631Uhorsko90302 SGWaAP
0.636cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.636protireformácia1975 SGWaAP
0.636rímske_impérium1379 SGWaAP
0.637panovník51690 SGWaAP
0.638stredovek66150 SGWaAP
0.639kapitalistické3053 SGWaAP
0.641absolutistická947 SGWaAP