Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000feudálne1921 SGWaAP
0.378feudálny4643 SGWaAP
0.388feudálna3953 SGWaAP
0.478feudalizmus6612 SGWaAP
0.496šľachtické1395 SGWaAP
0.523stredoveké16814 SGWaAP
0.542poddanstvo2135 SGWaAP
0.545feudál3083 SGWaAP
0.548buržoázne1014 SGWaAP
0.550patriarchálne767 SGWaAP
0.552meštianstvo2519 SGWaAP
0.555roľnícke2594 SGWaAP
0.557uhorské7705 SGWaAP
0.560koloniálne2535 SGWaAP
0.570šľachta27175 SGWaAP
0.573poddanské1024 SGWaAP
0.574absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.575cisárstvo5581 SGWaAP
0.578nevoľníctvo2548 SGWaAP
0.579absolutizmus2712 SGWaAP
0.582cechové468 SGWaAP
0.582domínium1089 SGWaAP
0.589panstvo46190 SGWaAP
0.598imperiálne699 SGWaAP
0.599meštianske845 SGWaAP