Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000feudálna3953 SGWaAP
0.329feudálny4643 SGWaAP
0.369feudalizmus6612 SGWaAP
0.388feudálne1921 SGWaAP
0.416feudál3083 SGWaAP
0.468šľachta27175 SGWaAP
0.469absolutizmus2712 SGWaAP
0.475aristokracia7168 SGWaAP
0.491absolutistická947 SGWaAP
0.505buržoázna6997 SGWaAP
0.507meštianstvo2519 SGWaAP
0.508otrokárska1666 SGWaAP
0.511poddanstvo2135 SGWaAP
0.516zemepanská495 SGWaAP
0.522absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.523šľachtická7747 SGWaAP
0.532buržoázia8590 SGWaAP
0.539poddanská3984 SGWaAP
0.540vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.556patriarchálna3092 SGWaAP
0.559monarchia26468 SGWaAP
0.563absolutistický1107 SGWaAP
0.565despotizmus1477 SGWaAP
0.567habsburská2478 SGWaAP
0.568meštiactvo623 SGWaAP