Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000feudál3083 SGWaAP
0.350zemepán10965 SGWaAP
0.376šľachtic27207 SGWaAP
0.377šľachta27175 SGWaAP
0.378poddaný11979 SGWaAP
0.380feudálny4643 SGWaAP
0.385poddaný12743 SGWaAP
0.403veľmož6882 SGWaAP
0.416feudálna3953 SGWaAP
0.418panovník51690 SGWaAP
0.443veľkostatkár2399 SGWaAP
0.448zeman9863 SGWaAP
0.457mešťan18882 SGWaAP
0.464panstvo46190 SGWaAP
0.470uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.482nevoľník3117 SGWaAP
0.495zemepanská495 SGWaAP
0.508poddaná2162 SGWaAP
0.512poddané1252 SGWaAP
0.518aristokracia7168 SGWaAP
0.520vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.525šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.531statkár4923 SGWaAP
0.533Habsburgovci8710 SGWaAP
0.535uzurpátor1094 SGWaAP