Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fenomenologický465 SGWaAP
0.383fenomenologická852 SGWaAP
0.413gnozeologický486 SGWaAP
0.422epistemologický525 SGWaAP
0.456deduktívny508 SGWaAP
0.469psychoanalytický692 SGWaAP
0.476noetický500 SGWaAP
0.479fenomenológia2209 SGWaAP
0.482ontologický1966 SGWaAP
0.484explanácia585 SGWaAP
0.487deskriptívny578 SGWaAP
0.488racionalistický771 SGWaAP
0.489konštruktivistický518 SGWaAP
0.490hermeneutický449 SGWaAP
0.493pozitivistický563 SGWaAP
0.500kategoriálny491 SGWaAP
0.502semiotický874 SGWaAP
0.510empirický7641 SGWaAP
0.512dialektický1881 SGWaAP
0.521metodologický5721 SGWaAP
0.529hermeneutická446 SGWaAP
0.535heuristický626 SGWaAP