Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fenomenologická852 SGWaAP
0.320fenomenológia2209 SGWaAP
0.380hermeneutická446 SGWaAP
0.383fenomenologický465 SGWaAP
0.427štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.429epistemológia1151 SGWaAP
0.439pozitivistická722 SGWaAP
0.446epistemologická453 SGWaAP
0.450ontológia3082 SGWaAP
0.464ontologická2011 SGWaAP
0.474noetika568 SGWaAP
0.477noetická490 SGWaAP
0.478gnozeológia462 SGWaAP
0.483existencialistická460 SGWaAP
0.483metafyzika7150 SGWaAP
0.486diskurzívna839 SGWaAP
0.487epistemologický525 SGWaAP
0.489explanácia585 SGWaAP
0.491dialektická2001 SGWaAP
0.492Foucaultova511 SGWaAP
0.494hermeneutika1755 SGWaAP
0.495psychoanalýza5563 SGWaAP