Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fenomenológia2209 SGWaAP
0.312metafyzika7150 SGWaAP
0.320fenomenologická852 SGWaAP
0.332epistemológia1151 SGWaAP
0.371ontológia3082 SGWaAP
0.385štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.389hermeneutika1755 SGWaAP
0.392psychoanalýza5563 SGWaAP
0.405existencializmus2174 SGWaAP
0.406semiotika1639 SGWaAP
0.421postmodernizmus1877 SGWaAP
0.433dialektika4899 SGWaAP
0.455antropológia10425 SGWaAP
0.458noetika568 SGWaAP
0.458pozitivistická722 SGWaAP
0.466konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.469filozofia190327 SGWaAP
0.469Foucault3623 SGWaAP
0.469Hegel6179 SGWaAP