Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000feminizmus9071 SGWaAP
0.354feministka9215 SGWaAP
0.394feministická6338 SGWaAP
0.418liberalizmus19638 SGWaAP
0.432feministické_hnutie1034 SGWaAP
0.436feministický3029 SGWaAP
0.438anarchizmus1903 SGWaAP
0.452feministické1359 SGWaAP
0.462postmodernizmus1877 SGWaAP
0.479emancipácia7999 SGWaAP
0.492nacionalizmus26046 SGWaAP
0.494sekularizmus3288 SGWaAP
0.495eugenika2901 SGWaAP
0.495marxizmus13099 SGWaAP
0.497totalitarizmus2624 SGWaAP
0.500ateizmus16464 SGWaAP
0.503konzervativizmus7677 SGWaAP
0.507bisexualita1263 SGWaAP