Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000feministické1359 SGWaAP
0.360feministická6338 SGWaAP
0.413feministický3029 SGWaAP
0.431feministické_hnutie1034 SGWaAP
0.452feminizmus9071 SGWaAP
0.523postmoderné1489 SGWaAP
0.533filozofické10273 SGWaAP
0.534lesbické831 SGWaAP
0.546ideologické6710 SGWaAP
0.551anarchistické633 SGWaAP
0.557liberálne6296 SGWaAP
0.562angažované1363 SGWaAP
0.567marxistické1330 SGWaAP
0.573ľavicové5710 SGWaAP
0.574humanistické2443 SGWaAP
0.581svetonázorové679 SGWaAP
0.584sociologické2225 SGWaAP
0.586názorové1469 SGWaAP
0.586emancipačné668 SGWaAP
0.588feministka9215 SGWaAP
0.594avantgardné1736 SGWaAP