Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.346štátoprávne_usporiadanie1776 SGWaAP
0.412štátoprávne983 SGWaAP
0.432federalizácia2617 SGWaAP
0.436federatívny1397 SGWaAP
0.461štátoprávny1477 SGWaAP
0.462štátoprávna1611 SGWaAP
0.535Pittsburský_dohoda768 SGWaAP
0.537povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.555samobytnosť654 SGWaAP
0.560pittsburská_dohoda1034 SGWaAP
0.563rozdelenie_ČSFR1649 SGWaAP
0.576federalizmus1056 SGWaAP
0.593ČSR39747 SGWaAP
0.596autonomistický572 SGWaAP
0.597federatívna3317 SGWaAP
0.599centralistický969 SGWaAP
0.601demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.602centralistická889 SGWaAP
0.605zahraničnopolitická_orientácia917 SGWaAP
0.612dohodová_mocnosť470 SGWaAP