Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000federatívna_Republika1165 SGWaAP
0.110Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.299Federatívny445 SGWaAP
0.358federatívna3317 SGWaAP
0.388československá_socialistická4555 SGWaAP
0.443republika951415 SGWaAP
0.470Československý_socialistická1337 SGWaAP
0.478ČSFR12001 SGWaAP
0.546Federálny_zhromaždenie2629 SGWaAP
0.574federálne_zhromaždenie3947 SGWaAP
0.596československá82331 SGWaAP
0.597Republika19695 SGWaAP
0.627Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.635Československý18620 SGWaAP
0.636slovenská2572665 SGWaAP
0.645rozdelenie_ČSFR1649 SGWaAP
0.648FZ_ČSFR495 SGWaAP
0.670Slovenský221665 SGWaAP
0.672ČSR39747 SGWaAP
0.679švajčiarska_konfederácia1853 SGWaAP
0.681Juhoslovanský_zväzová1164 SGWaAP
0.683Nemecký_spolková2126 SGWaAP
0.683Cyperský1309 SGWaAP
0.690ľudovodemokratická_republika454 SGWaAP
0.693Listina_základné1317 SGWaAP
0.697federálne6546 SGWaAP
0.698protektorátna573 SGWaAP
0.704Poľský9661 SGWaAP
0.706Ústavný1696 SGWaAP
0.707ČSSR34407 SGWaAP
0.707Český_republika229491 SGWaAP
0.708ústavodarný533 SGWaAP
0.709Český76345 SGWaAP
0.710česká395551 SGWaAP
0.714federálna26926 SGWaAP
0.719federatívny1397 SGWaAP
0.723Maďarský32066 SGWaAP