Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000federatívna3317 SGWaAP
0.358federatívna_Republika1165 SGWaAP
0.367Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.405Federatívny445 SGWaAP
0.430československá_socialistická4555 SGWaAP
0.460republika951415 SGWaAP
0.478federatívny1397 SGWaAP
0.478ČSFR12001 SGWaAP
0.479Československý_socialistická1337 SGWaAP
0.557Republika19695 SGWaAP
0.565federálne_zhromaždenie3947 SGWaAP
0.577Juhoslovanský_zväzová1164 SGWaAP
0.590Federálny_zhromaždenie2629 SGWaAP
0.593československá82331 SGWaAP
0.595socialistická61784 SGWaAP
0.597federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.608ČSR39747 SGWaAP
0.609Juhoslávia39201 SGWaAP
0.611konštitučná_monarchia1327 SGWaAP
0.617bývalá_juhoslovanská1493 SGWaAP
0.618nástupnícky3087 SGWaAP
0.629ľudovodemokratická_republika454 SGWaAP