Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000federalizmus1056 SGWaAP
0.482federalizácia2617 SGWaAP
0.500regionalizmus1156 SGWaAP
0.508centralistický969 SGWaAP
0.509centralizmus2591 SGWaAP
0.543federatívny1397 SGWaAP
0.555liberalizmus19638 SGWaAP
0.564liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.567izolacionizmus1027 SGWaAP
0.567nacionálny2577 SGWaAP
0.570nacionalizmus26046 SGWaAP
0.570federalista1143 SGWaAP
0.574demokratický64512 SGWaAP
0.576federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.579pluralizmus5010 SGWaAP
0.580parlamentarizmus2058 SGWaAP
0.584etatizmus1393 SGWaAP
0.584monarchistický541 SGWaAP
0.585centralistická889 SGWaAP
0.586paternalizmus908 SGWaAP