Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000federalizácia2617 SGWaAP
0.432federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.478štátoprávna1611 SGWaAP
0.482federalizmus1056 SGWaAP
0.508štátoprávne_usporiadanie1776 SGWaAP
0.520centralistická889 SGWaAP
0.522demokratizácia9510 SGWaAP
0.544povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.547štátoprávne983 SGWaAP
0.560demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.561centralizmus2591 SGWaAP
0.561územná_autonómia1241 SGWaAP
0.569autonómia34021 SGWaAP
0.570europeizácia736 SGWaAP
0.575kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.581demokratizačná954 SGWaAP
0.582štátoprávny1477 SGWaAP
0.584germanizácia545 SGWaAP
0.585separatizmus2163 SGWaAP
0.586anexia3250 SGWaAP
0.590autonomistická856 SGWaAP
0.592centralistický969 SGWaAP
0.603monarchia26468 SGWaAP