Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000federálne6546 SGWaAP
0.357Federálny5469 SGWaAP
0.542federálny27735 SGWaAP
0.549spolkové2855 SGWaAP
0.556federálne647 SGWaAP
0.564československá_socialistická4555 SGWaAP
0.580ministerstvo1062673 SGWaAP
0.590československé11704 SGWaAP
0.593povereníctvo4595 SGWaAP
0.605Povereníctvo2067 SGWaAP
0.612SSR15520 SGWaAP
0.619federálna26926 SGWaAP
0.642americké87978 SGWaAP
0.645ČSFR12001 SGWaAP
0.649ČSSR34407 SGWaAP
0.654Ministerstvo4265 SGWaAP
0.671rezortné3911 SGWaAP
0.673Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.679povereník3853 SGWaAP
0.687republika951415 SGWaAP
0.692Československý_socialistická1337 SGWaAP
0.697federatívna_Republika1165 SGWaAP
0.705bieloruské2305 SGWaAP
0.706národné137979 SGWaAP
0.713vyhláška102391 SGWaAP