Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fatalizmus1371 SGWaAP
0.415pesimizmus9772 SGWaAP
0.432nihilizmus3239 SGWaAP
0.457dogmatizmus2038 SGWaAP
0.477osudovosť1763 SGWaAP
0.480mysticizmus2351 SGWaAP
0.481idealizmus5687 SGWaAP
0.485konformizmus1169 SGWaAP
0.506determinizmus1926 SGWaAP
0.509fanatizmus8065 SGWaAP
0.511sebaklam5554 SGWaAP
0.520tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.525náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.527kolektivizmus1831 SGWaAP
0.530iracionalizmus471 SGWaAP
0.531utopizmus451 SGWaAP
0.534pragmatizmus5424 SGWaAP
0.536agnosticizmus1002 SGWaAP
0.537skepticizmus4907 SGWaAP
0.541materializmus9225 SGWaAP
0.542neviera3406 SGWaAP
0.542relativizmus5097 SGWaAP
0.544egoizmus16497 SGWaAP
0.545racionalizmus3906 SGWaAP