Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000farský_kostol21935 SGWaAP
0.196rímskokatolícky_kostol8114 SGWaAP
0.222františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.242farský_Kostol1119 SGWaAP
0.255kostol_Nanebovzatie1856 SGWaAP
0.263kostol513213 SGWaAP
0.277kostol_nanebovzatie1339 SGWaAP
0.307Kostol_sv10114 SGWaAP
0.311gréckokatolícky_chrám2297 SGWaAP
0.314kaplnka104479 SGWaAP
0.326filiálny_kostol806 SGWaAP
0.328Nanebovzatie_panna2886 SGWaAP
0.330Kaplnka3994 SGWaAP
0.335katedrálny_chrám4325 SGWaAP
0.343nanebovzatie_panna3226 SGWaAP
0.349jezuitský_kostol2930 SGWaAP
0.350Michal_archanjel4718 SGWaAP
0.368evanjelický_kostol14629 SGWaAP
0.384kostolík33513 SGWaAP
0.386piaristický_kostol1183 SGWaAP