Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000farmár64508 SGWaAP
0.233poľnohospodár56722 SGWaAP
0.401farmáriť950 SGWaAP
0.420pestovateľ32603 SGWaAP
0.514prvovýrobca5797 SGWaAP
0.531roľník41912 SGWaAP
0.535potravinár5317 SGWaAP
0.541pôdohospodár659 SGWaAP
0.543zeleninár1097 SGWaAP
0.556agropodnikateľ1761 SGWaAP
0.588malovýrobca785 SGWaAP
0.601plantážnik968 SGWaAP
0.608mliekar1460 SGWaAP
0.612ovocinár2995 SGWaAP
0.617vinohradník12843 SGWaAP
0.619včelár27616 SGWaAP
0.628agropodnik557 SGWaAP
0.631chovateľ68251 SGWaAP
0.631poľnohospodársky65860 SGWaAP
0.632agrorezort3042 SGWaAP
0.634agrosektor4138 SGWaAP
0.643ekofarmár448 SGWaAP
0.643vinár28840 SGWaAP
0.646dobytkár423 SGWaAP