Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000farizejstvo2371 SGWaAP
0.206pokrytectvo12995 SGWaAP
0.391bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.401zlodejstvo2866 SGWaAP
0.403chrapúnstvo1033 SGWaAP
0.426ignorantstvo1200 SGWaAP
0.426falošnosť3045 SGWaAP
0.431klamstvo77662 SGWaAP
0.437alibizmus5207 SGWaAP
0.459farizejské752 SGWaAP
0.461podlosť3793 SGWaAP
0.465arogancia24083 SGWaAP
0.466pokrytecké2358 SGWaAP
0.469primitivizmus3253 SGWaAP
0.470diletantstvo892 SGWaAP
0.470farizejský936 SGWaAP
0.471hulvátstvo624 SGWaAP
0.475povýšenectvo1034 SGWaAP
0.479opovrhovanie2915 SGWaAP
0.480dvojtvárnosť1811 SGWaAP
0.481grobianstvo459 SGWaAP
0.482zbabelosť7461 SGWaAP
0.483amorálnosť1417 SGWaAP
0.490sebectvo10545 SGWaAP
0.492bohorovnosť1252 SGWaAP