Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000farizejské752 SGWaAP
0.361pokrytecké2358 SGWaAP
0.417demagogické895 SGWaAP
0.442zbabelé1891 SGWaAP
0.459farizejstvo2371 SGWaAP
0.461farizejský936 SGWaAP
0.482pomýlené2831 SGWaAP
0.483detinské3217 SGWaAP
0.489alibistické1648 SGWaAP
0.492cynické2161 SGWaAP
0.499amorálne1147 SGWaAP
0.502lživé1460 SGWaAP
0.510bezcharakterné474 SGWaAP
0.517nekresťanské921 SGWaAP
0.517úzkoprsé411 SGWaAP
0.525bezočivé1125 SGWaAP
0.535nedôveryhodné1231 SGWaAP
0.541servilné412 SGWaAP
0.545úbohé12159 SGWaAP
0.554zvrátené4274 SGWaAP
0.554populistické3511 SGWaAP
0.563podlé1826 SGWaAP
0.565nehodné1523 SGWaAP
0.568idiotské689 SGWaAP
0.568nemorálne5546 SGWaAP