Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fantazmagória1831 SGWaAP
0.388táranina5123 SGWaAP
0.448fabulácia1852 SGWaAP
0.486výplod8318 SGWaAP
0.488výplod_fantázia965 SGWaAP
0.495konšpirácia11891 SGWaAP
0.507utópia14311 SGWaAP
0.509blúznenie2893 SGWaAP
0.515chiméra3703 SGWaAP
0.519zlátanina1977 SGWaAP
0.522konšpiračná_teória10602 SGWaAP
0.529utopistická911 SGWaAP
0.534mystifikácia3683 SGWaAP
0.543nepodložená4186 SGWaAP
0.550demagógia9905 SGWaAP
0.551scestná1954 SGWaAP
0.567hlúposť87424 SGWaAP
0.569bohapustá1515 SGWaAP