Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fantazijná2102 SGWaAP
0.328fantazijný2988 SGWaAP
0.396snová5706 SGWaAP
0.438surrealistická2742 SGWaAP
0.454metaforická1979 SGWaAP
0.473fantazijné690 SGWaAP
0.473poetická10589 SGWaAP
0.477mytologická3356 SGWaAP
0.504imaginácia7879 SGWaAP
0.505imaginatívne677 SGWaAP
0.511mýtická4606 SGWaAP
0.515fantázia135061 SGWaAP
0.522parodická821 SGWaAP
0.525groteskná3005 SGWaAP
0.529románová6751 SGWaAP
0.530obrazotvornosť5711 SGWaAP
0.535rozprávková35797 SGWaAP
0.539naturalistická1303 SGWaAP
0.544kreslená6156 SGWaAP