Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fantastika8990 SGWaAP
0.297vedecká_fantastika1648 SGWaAP
0.352fantasy23819 SGWaAP
0.384fantasy17163 SGWaAP
0.466detektívny_žáner928 SGWaAP
0.490komiks30132 SGWaAP
0.506poviedková4010 SGWaAP
0.509detektívka24726 SGWaAP
0.511magický_realizmus1983 SGWaAP
0.516beletria14875 SGWaAP
0.517Sapkowski1049 SGWaAP
0.524poézia145669 SGWaAP
0.532kinematografia38054 SGWaAP
0.541poviedka150344 SGWaAP
0.543severská_krimi813 SGWaAP