Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fanatizmus8065 SGWaAP
0.336náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.347fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.355dogmatizmus2038 SGWaAP
0.389primitivizmus3253 SGWaAP
0.400bigotnosť752 SGWaAP
0.405ateizmus16464 SGWaAP
0.416egoizmus16497 SGWaAP
0.419nihilizmus3239 SGWaAP
0.425radikalizmus4674 SGWaAP
0.441netolerancia4541 SGWaAP
0.446cynizmus8447 SGWaAP
0.452egocentrizmus2227 SGWaAP
0.454fanatická2590 SGWaAP
0.460relativizmus5097 SGWaAP
0.468idiotizmus1068 SGWaAP
0.470nacionalizmus26046 SGWaAP
0.470pokrytectvo12995 SGWaAP
0.472šovinizmus3737 SGWaAP
0.475fanatik20279 SGWaAP
0.476oportunizmus2274 SGWaAP
0.478pacifizmus1171 SGWaAP