Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fanaticky2635 SGWaAP
0.435fanatický7444 SGWaAP
0.477fanatická2590 SGWaAP
0.523fanatik20279 SGWaAP
0.550dogmaticky1262 SGWaAP
0.557militantne506 SGWaAP
0.560fanatické1222 SGWaAP
0.562satanista4300 SGWaAP
0.571bezmedzne735 SGWaAP
0.585nekriticky4460 SGWaAP
0.590bigotný1642 SGWaAP
0.593ortodoxne843 SGWaAP
0.594oddane4104 SGWaAP
0.604slepo13603 SGWaAP
0.604zaryto1105 SGWaAP
0.607fundamentalista5025 SGWaAP
0.607dogmatik1560 SGWaAP
0.613horlivo14335 SGWaAP
0.615ateista41462 SGWaAP
0.619náboženský_fanatik2360 SGWaAP
0.622pokrytecky2414 SGWaAP
0.624fanatizmus8065 SGWaAP
0.627sionista5471 SGWaAP