Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000familiárne4261 SGWaAP
0.485prezývať13508 SGWaAP
0.576familiárne927 SGWaAP
0.656slangovo854 SGWaAP
0.665ľudovo10409 SGWaAP
0.666prekrstiť1105 SGWaAP
0.671žartovne2871 SGWaAP
0.674prezývka45579 SGWaAP
0.676prezývaná3427 SGWaAP
0.677titulovať2938 SGWaAP
0.682posmešne10057 SGWaAP
0.695príznačne4191 SGWaAP
0.695prezývaný11155 SGWaAP
0.696žoviálne1357 SGWaAP
0.706hanlivo1440 SGWaAP
0.706prischnúť_prezývka633 SGWaAP
0.726prischnúť5438 SGWaAP
0.726hovorovo2154 SGWaAP
0.730láskyplne3836 SGWaAP
0.731častovať4815 SGWaAP
0.735prezývané1175 SGWaAP
0.736žartom1579 SGWaAP
0.738pejoratívne926 SGWaAP
0.747priliehavo1117 SGWaAP
0.749dôverne29758 SGWaAP