Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000familiár676 SGWaAP
0.488šľachtic27207 SGWaAP
0.497kastelán4573 SGWaAP
0.511palatín7542 SGWaAP
0.521veľmož6882 SGWaAP
0.530jágerský_biskup727 SGWaAP
0.539jágerský544 SGWaAP
0.549podžupan3090 SGWaAP
0.549prepošt3157 SGWaAP
0.555zeman9863 SGWaAP
0.559zemepán10965 SGWaAP