Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000falošnosť3045 SGWaAP
0.269faloš4791 SGWaAP
0.311pretvárka11695 SGWaAP
0.313pokrytectvo12995 SGWaAP
0.355podlosť3793 SGWaAP
0.370bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.375nečestnosť1799 SGWaAP
0.376dvojtvárnosť1811 SGWaAP
0.415amorálnosť1417 SGWaAP
0.422zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.424povrchnosť7196 SGWaAP
0.426povýšenectvo1034 SGWaAP
0.426farizejstvo2371 SGWaAP
0.431nadutosť2296 SGWaAP
0.440zloba21598 SGWaAP
0.443zbabelosť7461 SGWaAP
0.445klamstvo77662 SGWaAP
0.453bezcitnosť2602 SGWaAP
0.453samoľúbosť4704 SGWaAP
0.456zvrátenosť6688 SGWaAP
0.458namyslenosť3052 SGWaAP
0.467domýšľavosť1966 SGWaAP