Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000falošný_prorok3713 SGWaAP
0.388antikrist3932 SGWaAP
0.435satan28705 SGWaAP
0.496Antikrist3883 SGWaAP
0.505prorok66430 SGWaAP
0.507farizej19381 SGWaAP
0.513pohan25230 SGWaAP
0.517Satan19195 SGWaAP
0.533bezbožník2862 SGWaAP
0.536bludár2035 SGWaAP
0.544mesiáš16783 SGWaAP
0.550sektár1994 SGWaAP
0.561luhár2631 SGWaAP
0.572pokrytec8736 SGWaAP
0.574prorokovať7438 SGWaAP
0.583služobník35859 SGWaAP
0.585bezbožný5665 SGWaAP
0.587kristus2498 SGWaAP
0.593judáš2224 SGWaAP
0.594neverec2613 SGWaAP
0.597Slovo_božie2955 SGWaAP