Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000faloš4791 SGWaAP
0.210pretvárka11695 SGWaAP
0.269falošnosť3045 SGWaAP
0.374podlosť3793 SGWaAP
0.390zloba21598 SGWaAP
0.419pokrytectvo12995 SGWaAP
0.438bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.443nečestnosť1799 SGWaAP
0.457závisť36213 SGWaAP
0.475klamstvo77662 SGWaAP
0.482zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.488zákernosť5166 SGWaAP
0.494nadutosť2296 SGWaAP
0.502povrchnosť7196 SGWaAP
0.506povýšenectvo1034 SGWaAP
0.507lož60682 SGWaAP
0.507zištnosť649 SGWaAP
0.510farizejstvo2371 SGWaAP
0.521neláska2811 SGWaAP
0.522pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.526nenávisť113468 SGWaAP
0.526namyslenosť3052 SGWaAP
0.526amorálnosť1417 SGWaAP
0.527prospechárstvo653 SGWaAP