Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fakulta199887 SGWaAP
0.287univerzita541774 SGWaAP
0.342katedra105195 SGWaAP
0.386fakulta_UK7131 SGWaAP
0.402Fakulta57230 SGWaAP
0.415TUKE7426 SGWaAP
0.433pedagogická_fakulta17018 SGWaAP
0.435doktorandské_štúdium18147 SGWaAP
0.449fakulta_Univerzita4702 SGWaAP
0.452Technický_univerzita14091 SGWaAP
0.465univerzita_Komenský28268 SGWaAP
0.468doktorand25493 SGWaAP
0.470STU48797 SGWaAP
0.471filozofická_fakulta35897 SGWaAP
0.478teologická_fakulta5157 SGWaAP
0.481Univerzita_Komenský25148 SGWaAP
0.481dekan57746 SGWaAP
0.482UPJŠ18876 SGWaAP
0.486prodekan7779 SGWaAP
0.487Pedagogický_fakulta8103 SGWaAP
0.488akademický_senát9291 SGWaAP
0.491rektorát4526 SGWaAP
0.496strojnícka_fakulta4402 SGWaAP
0.499fakulta_UPJŠ1910 SGWaAP