Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fakticky21216 SGWaAP
0.252de_facto31131 SGWaAP
0.258fakticky7606 SGWaAP
0.459de_iure2555 SGWaAP
0.500de_jura1642 SGWaAP
0.583mocensky2589 SGWaAP
0.624politicky59897 SGWaAP
0.647faktický5525 SGWaAP
0.648formálne39024 SGWaAP
0.672vojensky10999 SGWaAP
0.684demokraticky9268 SGWaAP
0.685faktické3781 SGWaAP
0.692právne31384 SGWaAP
0.702anexia3250 SGWaAP
0.703ideologicky8080 SGWaAP
0.706protiústavne1035 SGWaAP
0.709nelegitímna1101 SGWaAP
0.710facto500 SGWaAP
0.714anektovať2314 SGWaAP