Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000fakľový806 SGWaAP
0.537lampiónový_sprievod2258 SGWaAP
0.586fašiangový_sprievod2478 SGWaAP
0.588sviečkový_pochod654 SGWaAP
0.610ľudová_veselica2482 SGWaAP
0.613alegorický_sprievod912 SGWaAP
0.614protestná_demonštrácia828 SGWaAP
0.619prvomájová_oslava909 SGWaAP
0.628karnevalový_sprievod545 SGWaAP
0.629smútočný_sprievod919 SGWaAP
0.632pochod101803 SGWaAP
0.632alegorický_voz1407 SGWaAP
0.636prvomájová1705 SGWaAP
0.639procesia12758 SGWaAP
0.640vatra15221 SGWaAP
0.641veľkolepý_ohňostroj873 SGWaAP
0.643krojovaný_sprievod1095 SGWaAP
0.648veselica5887 SGWaAP
0.649kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.654prvomájový_sprievod1307 SGWaAP
0.656manifestačný611 SGWaAP
0.657sviečkový_sprievod669 SGWaAP
0.657fašiangová_veselica598 SGWaAP
0.662majáles6178 SGWaAP